Er valt niets

Er valt niets te begrijpen,
het leven is allang begrepen,
onze ogen zien het doorlopend,
onze oren horen haar adem.

Er valt niets te leren,
alles was geleerd,
de dag dat jij en ik
geboren werden.

Er valt niets te bewijzen,
elke slag van ons hart
is het ultieme bewijs,
dat we zijn.

Deze slag,
die de volgende liefheeft,
en de volgende,
zonder dat iets ooit valt.